فایل های دسته بندی علوم تربیتی - صفحه 1

پاورپوینت فصل ششم کتاب گیل باتل و فصل دو کتاب ریاضی ششم ابتدایی

مقدمهیکی ازابعاد مهم مدیریت و سازماندهی دروس ریاضی،چرخه برنامه ریزی و ارزیابی است.ارزیابی و برنامه ریزی بخشی از فرایندی چرخه ای اند که درآن اجزاء بایکدیگر پیوندنزدیکی دارند.برنامه ریزی مؤثر شدیدأ برشواهد ارزیابی متکی است و دقیقأ به همین صورت،اجرای ار...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال بررسی آسیب شناسی عدم تحقق شاخصهای توسعه در برنامه چهارم توسعه در استان آذربایجان غربی

بررسی آسیب شناسی عدم تحقق شاخصهای توسعه در برنامه چهارم توسعه در استان آذربایجان غربی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تنبیه و تربیت فرزند

پاورپوینت آموزشی تربیت فرزند در 29 اسلاید به همراه تصاویر - فرزندان ما برای رسیدن به استقلال و داشتن عزت نفس، نیازمند این هستند که در دوران رشد والدینی آگاه، منطقی، حامی و پشتیبان داشته باشند. گاهی حمایت تبدیل به تنبیه به خاطر اشتباهات، سرزنش و تحقیر می‌شود و کودک ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش تحقیق کیفی

تحقیق کیفی برای درک و تبیین پدیده های اجتماعی از داده های کیفی نظیر داده های حاصله از پرسشنامه ،مصاحبه ،مشاهده و ..... استفاده می کند. پیدایش تحقیق کیفی.........

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آموزش و پروش تطبیقی

آموزش و پرورش تطبیقی عبارت است از بررسی و مقایسه نظامهای آپ ممالک گوناگون جهان با توجه به علل پیدایش آنان از فواید آن استفاده از تجارب ......

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طراحی آموزشی

طراحی آموزشی فرایندی است که در زمان آماده سازی یک فعالیت آموزشی طی می شود. پیش بینی روشها،انتخاب و ترتیب مواد اموزشی در شرایط ......

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی درسی کمک می کند تا از میان موضوعات گوناگون چند موضوع با ارزش برای آموختن انتخاب شود .از اجزای اموزش طراحی ،اجرا و ارزشیابی و.......

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشها و فرایند های نوین یاددهی و یادگیری

در روش کارآیی تیم مربی درس ارائه نمیدهد بلکه ابزار یادگیری را توزیع میکند. و به دانش اموزان کمک میکند تا فرایند یادگیری خویش را .....

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روش تدریس پیشرفته

اموزش انتقال علمی فراگیران با فرصتهای یادگیری طرح ریزی شده ولی تدریس یک کنش انسانی است. ارز محورهای یادگیری میتوان یادگیری برای دانستن و برای.......

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی