فایل های دسته بندی تغذیه - صفحه 2

تحقیق نقش تغذيه در يادگيري

نقش تغذيه در يادگيري باپيشرفت علم ودانش بشري وگسترش جوامع شهري شيوه زندگي وعادات مردم نيز دستخوش تغيير وتحول گرديده است ويكي ازمواردمهم كه ازتغيرمصون نمانده است عادات غذايي وذائقه افرادمي باشد. باگسترش علم ودانش بشري وتوسعه شهرنشيني دركشورمان باعث ...

قیمت : 4,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مختصری بر متابولیسم metabolism

انرژی درمواد غذایی به اشکال زیر ذخیره می شوند: کربوهیدرات ،چربی، پروتئین بعضی از موارد مصرف انرژی در بدن عبارت اند از: 1 .رشد وترمیم بافت های بدن 2 .برای انتقال فعال بسیاری از مواد مانندگلوکز و یون کلسیم(Ca++) ازعرض غشاهای سلولی 3 .برای لغزش فیلیمان های اکتین ومیوزین موادغذایی ازترکیب کربن،اکسیژن،هی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی