فایل های دسته بندی صنایع دارویی و پزشکی - صفحه 1

طرح توجیهی گیاهان دارویی ویرایش 97

طرح توجیهی گیاهان دارویی ویرایش سال97

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی درمانـگاه شـبانه‌روزي

درمانـگاه شـبانه‌روزي با ظرفيت200 بيمار در شبانه روز - اجراي چنين طرح‌هايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص و عمومي، راديولوژيست،

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی توليد داروهـاي گياهـي

توليد داروهـاي گياهـي (پماد كاپسي‌كوم و قرص آنتوم ) با ظرفيت 270هزار تيوپ پماد و 3 ميليون عدد قرص در سال - استفاده از داروهاي مختلف در زندگي روزمره انسانها امري اجتناب ناپذير است، وقتي كه بيماري به وجود مي‌آيد جهت رفع آن نياز به استفاده از دارو احساس مي‌شود. در گذشته كه هنوز علم طب مجهز به ...

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي

خدمات بينايي‌سنجي،چشم‌پزشكي و فروش لوازم و مواد چشم‌پزشكي - افزايش سطح بهداشت و سلامت شهروندان اثر مستقيمي بر شاخص هاي اقتصادي جامعه دارد، چنانچه افراد اجتماع قادر باشند به راحتي به فعاليت اقتصادي و اجتماعي بپردازند رشد اقتصادي شتاب فزاينده اي را تجربه خواهد كرد.

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل